VIAS a.s.


Prejdi na obsah

Rastlinná výrobaVýmera poľnohospodárskej pôdy:
- 1492 ha
- z toho ornej 475 ha
- trvalo trávne porasty 1017 ha

Naša spoločnosť obhospodaruje poľnohospodársku pôdu na území obcí Vikartovce a Kravany. Na ornej pôde pestujeme ovos, pšenicu, tritikale, repku olejnú a kukuricu na siláž. Na horských lúkach vyrábame kvalitné lúčne seno. Pestovanie obilnín zabezpečuje dostatočné množstvo krmiva pre živočíšnu výrobu. Na ornej pôde a TTP pužívame najnovšie technológe a stroje.

O nás | Rastlinná výroba | Živočíšna výroba | Služby | Galéria | Partneri | VIP zóna | Napíšte nám | Kontakty | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu